Öka textgrad:  A  A  A
021-448 01 30

HLR Vuxen

HLR
•    Lägesbedömning
•    Medvetandekontroll
•    Skapa fri luftväg/andningskontroll
•    Mun-till-mun andning
•    Bröstkompressioner
•    Stabilt sidoläge
Antal deltagare: Max 12 personer/utbildning
Förkunskaper: Inga
Kurstid: Ca 1 1/2-2 h
Efter genomgången och godkänd utbildning erhålls ett kompetensbevis för livräddande första hjälpen till barn eller vuxen framtaget av HLR-rådet(Svenska rådet för hjärt-lungräddning)