Öka textgrad:  A  A  A
021-448 01 30

HLR Barn

Vi kan erbjuda en grundläggande och livsviktig utbildning som ger er verktyg i omhändertagande av det skadade eller sjuka barnet.
Steg 1 :
•    Hjärt-lungräddning för barn 0-1 år samt barn från 1år till puberteten.
•    Höga luftvägshinder (vad gör du om barnet sätter i halsen?) för båda åldersgrupperna.
Antal deltagare: Max 12 personer/utbildning
Förkunskaper: Inga
Kurstid: ca 4h
Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. Övningarna sker med hjälp av utbildningsdockor från  Laerdahl men ni övar även vissa moment på varandra.

Steg 2:
•    Allvarlig och akut sjukdom
•    Inre/yttre skador som kan uppkomma vid trauma
•    Blödning
•    Sårskada
•    Förgiftning
•    Bett/stick
•    Bränn/köldskada
•    Trygg närmiljö ute och inne
Förkunskaper: Inga
Kurstid: ca 3h
Föreläsning med powerpoint-presentation.
Ni utbildas på ett lättsamt och pedagogiskt sätt där ni ges tid att ställa frågor utifrån er verksamhet.