Öka textgrad:  A  A  A
021-448 01 30

Utbildningar

Barn
Att leva med barn omkring sig- egna eller andras – är både utvecklande och lärorikt. Eftersom barn inte lever efter erfarenheter kan den enklaste lek snabbt förvandlas till livsfara.
Socialstyrelsens statistik talar sitt tydliga språk.
Varje år skadas 7000 barn under den tiden på dygnet då barnomsorgen har ansvar för barnet. I skolan är siffran så hög som 30.000 skador/år.
Varje år dör ca 80 barn pga olycksfall!
Det är vanligt att man som förälder/anhörig/personal känner sig osäker på vad man skulle göra om olyckan är framme.
Vad gör du t.ex. om barnet sätter i halsen eller blöder kraftigt?

Vuxen
Varje dag i Sverige får ca 20 personer hjärtstopp. Majoriteten av dessa personer befinner sig utanför sjukhusets väggar. På arbetet, i hemmet eller under någon fritidsaktivitet.
All forskning visar att tidigt påbörjad HLR kan öka överlevnads chansen  2 till 3 gånger.
Vet du vad du skulle göra om någon i din närhet råkade ut för ett hjärtstopp?
Inte?
Vi kan hjälpa dig vara mer förberedd om olyckan skulle vara framme.

För mer information kontakta: 0766-713131  Anna Akterhag

Eller: anna.akterhag@qratio.se