Öka textgrad:  A  A  A
021-448 01 30

Omsorg

När du väljer Qratio som utförare ser vi till att du som kund själv får möjlighet att kunna välja hur du vill ha din hemtjänst utförd. Vi arbetar alltid efter dina villkor. Vid det initiala skedet av din hemtjänst gör vi ett hembesök där du som kund är delaktig i din genomförandeplan. I denna plan kommer vi överrens om hur insatserna ska utföras. Genomförandeplanen uppdateras minst två gånger per år eller vid behov så att dina insatser alltid är aktuella.
På Qratio arbetar vi med kontaktmannaskap vilket innebär att du får en kontaktman bland våra medarbetare som är den som oftast besöker dig. Vi planerar insatserna så att du ska få besök av så få personer som är möjligt, allt för att du ska känna dig trygg och säker med oss som utförare.

Vi kommer att arbeta med ditt biståndsbeslut som underlag, sedan är det vi som kommer överrens om hur dina insatser ska utföras.