Öka textgrad:  A  A  A
021-448 01 30

qra_3

Hos oss kan du förvänta dig:

  • Överenskommen insats på rätt tid
  • Känd personal och hög personalkontinuitet
  • Ett respektfullt bemötande
  • En kontaktman
  • Genomförandeplan
qra_1

Välkommen till Qratio

Välkommen till Qratio Sverige AB. Vi är ett hemtjänstföretag verksamma i Västerås.

Qratio är ett företag med stark lokal förankring. Som lokalt hemtjänstföretag ser oss som det mer familjära företaget där vi alltid sätter kunden i centrum.

 

Att söka hemtjänst

Hur gör du för att få hemtjänst?
Läs mer

Vi Gör Skillnad!

10 september, 2014

Under 2 års tid har vi på Qratio fått möjligheten att göra skillnad inom Västerås stads vård och omsorg. Det vill vi fortsätta med! Vill ni läsa mer om detta klicka här.

Läs mer

Qratio inte Cura

19 juli, 2014

Distriktssköterskegruppen Cura har nyligen gjort ett byte av sin logotyp från Cura till Q-ra. Vi på Qratio vill förtydliga att detta inte innebär ett samarbete, uppköp eller något liknande. Vi är och förblir två olika verksamheter. Vill ni jämföra oss …

Läs mer